Vzdrževanje in shranjevanje akumulatorja Kako shranjevati akumulator Sezonska uporaba akumulatorja Powersports – Vzdrževanje akumulatorja
← Vzdrževanje in shranjevanje Vesel in nasmejan moški stoji pred modrim avtomobilom v servisni delavnici

Vzdrževanje in shranjevanje akumulatorja

Ob rednih časovnih intervalih je potrebno preveriti ali je akumulator čist.

  • PREBERITE ODSEK O VARNOSTI
  • Zagotovite, da na terminalih celic in konektorjih ni prahu ali korozije. Korozija terminala ima lahko učinek na delovanje akumulatorja in lahko predstavlja varnostni riziko. Če opazite korozijo, akumulator odklopite, odpahnite ali odstranite konektorje, in odstranite korozijo, tako da terminale in konektroje skrtačite z razredčeno raztopino jedilne sode in vode (sodium bicarbonate). Pred ponovno povezavo in namestitvijo konektorjev ponovno nanesite mast proti koroziji. Vedno vodite ustrezne zapiske o izvedenih delih.

V NOBENEM PRIMERU NE ODSTRANJUJTE VENTILOV ZA TLAK IN NIKOLI NE DOLIVAJTE VODE.

Drugi viri in prenosi:

Pravilno vzdrževanje in nega (PDF)

Vodnik za preizkušanje akumulatorja (PDF)