Kako deluje akumulator? Praznjenje akumulatorja Kateri akumulator za moj avtomobil? Zgradba akumulatorja Varnost in ravnanje Primerjava cikličnih kapacitet Vgradnja in polnjenje akumulatorja VARTA® Powersports AGM Akumulatorji – terminologija, definicije in glosar
← Osnovno o akumulatorjih

Akumulatorji – terminologija, definicije in glosar

 • Absorbent Glass Mat (AGM)

  • vpojna koprena iz mikro-steklenih vlaken se uporablja za filtriranje žveplene kisline v svinčenih akumulatorjih.
 • Aktivni material

  • aktivni material v pozitivnih ploščah je svinčeni dioksid in v negativnih ploščah je to svinčenga goba. Ko je sklenjen električni krogotok reagirajo ti materiali z žvepeno kislino v času polnjenja in praznenja, v skladu z naslednjo kemično reakcijo: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Amper (Amp, A)

  • merska enota za pretok elektronov, ali toka, skozi krogotok. Amper-ure (Amp-Hr, AH) – merska enota za kapaciteto shranjevanja elektrike akumulatorja, ki jo pridobimo tako da pomnožimo tok v amperih s časom praznjenja v urah. (primer: akumulator, ki zagotavlja 5 amperov za 20 ur, zagotavlja 5 amperov x 20 ur = 100 amper-ur kapacitete).
 • Celica

  • osnovna elektromehanična enota v akumulatorju, sestavljena iz seta pozitivnih plošč, negativnih plošč, elektrolita, separatorjev in ohišja. V 12 voltnem svinčeno-kislinskem akumulatorju je šest celic.
 • Cikel

  • v akumulatorju predstavljata ena izpraznitev in ena ponovna polnitev en cikel.
 • Elektroliti

  • v svinčeno-kislinskem akumulatorju je elektrolit žveplena kislina, razredčena z vodo. Prevodnik je tisti, ki zagotavlja vodo in sulfat za elektrokemično reakcijo: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20.
 • Globoka izpraznitev

  • stanje v katerem je celica popolnoma izpraznjena in uporablja nizek tok, tako da pade napetost pod nazivno napetost izpraznitve.
 • Izpraznitev

  • stanje v katerem je celica popolnoma izpraznjena in uporablja nizek tok, tako da pade napetost pod nazivno napetost izpraznitve.
 • Kapaciteta

  • sposobnost popolnega polnjenja akumulatorja za zagotovitev določene kvantitete elektrike (Amper-ur, AH) ob določenem času (Amp, A) in za določeno časovno obdobje (Hr).
 • Korozija

  • uničevalna kemična reakcija tekočih elektrolitov in reaktivnega materiala – npr. razredčena žveplova kislina povzroči na železu korozijski učinek, kot je npr. rja.
 • Kratki stik

  • nenameren pretok toka v električni napravi ali napeljavi, splošno zelo nizek v odpornosti in to povzroči pretok velike količine toka. V akumulatorju je lahko kratki stik celice tako dolg, da popolnoma izprazni celico in povzroči, da je akumulator neuporaben.
 • Mreža

  • okvir svinčene zlitine, ki podpira aktivni material akumulatorske plošče in proizvaja tok.
 • Ohišje

  • Ohišje iz polipropilena ali trde gume, ki drži plošče akumulatorja, ročaj in elektrolit.
 • Ohm

  • merska enota za merjenje električne odpornosti ali impedance v okviru električnega tokokroga.
 • Ozemljitev

  • Referenčni potencial tokokroga. V avtomobilizmu je rezultat priklopa akumulatorskega kabla na vozilo ali na okvir vozila, ki je uporabljen kot pot za sklenitev tokokroga namesto žice s komponente. Danes, več kot 99% avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, uporablja negativni terminal akumulatorja kot ozemljitev.
 • Plošča - pozitivna

  • lit kovinski okvir, ki vsebuje svinčeni dioksidni aktivni material.
 • Plošča – negativna

  • lit kovinski okvir, ki vsebuje mehki svinčeni aktivni material.
 • Povišana kapaciteta polnjenja

  • količina toka v amper urah, katero lahko akumulator sprejme v definiranem stanju za polnjenje ob določeni temperaturi in se napolni z napetostjo v okviru določenega časovnega obdobja.
 • Rezervna kapaciteta akumulatorja (RC)

  • pomeni čas, merjen v minutah, v katerem lahko akumulator sprošča tok 25 amperov pri 26.7°C/ 80°F in pri tem ohrani napetost enako ali višjo kot je 1.75 volta na celico. To predstavlja čas, ko bo akumulator nadaljeval z delovanjem najbolj bistvenih dodatkov, če bo alternator ali generator vozila izpadel.
 • Separator

  • loči med seboj pozitivne in negativne plošče določenega elementa, kar omogoča pretok toka skozi njih.
 • State of Charge (SOC) /Health (SOH)

  • Stanje relativne napolnjenosti akumulatorja ob določenem času, izražen kot odstotek v primerjavi s stanjem popolne napolnjenosti akumulatorja.
 • Stopnja hladno-zagonskega toka

  • število amperov, ki jih lahko svinčeno-kislinski akumulator zagotovi ob 0°F (-17.8°C) v času 30 sekund in pri tem ohrani najmanj 1.2 volta na celico.
 • Stratifikacija kisline

  • ko se polni svinčena kislinska celica nastaja v celicah zelo zgoščena kislina. Ta težka kislina pada zaradi gravitacije v spodnji del celice, med tem ko se kislina z nižjo gostoto dviguje na vrh celice. Ta stratifikacija kisline lahko povzroči izgubo kapacitete &/ali izpad akumulatorja
 • Terminali

  • električna povezava iz akumulatorja do zunanjega krogotoka. Vsak terminal je priključen na prvi (pozitivni) ali zadnji (negativni) pol v serijski povezavi celic v akumulatorju.
 • Tok

  • stopnja pretoka elektrike, ali premikanje elektronov vzdolž prevodnika. Merska enota za tok je amper.
 • Tokokrog

  • to je pot pretoka elektronov. Zaprti tokokrog je popolna pot. Odprti tokokrog ima prekinjeno ali dislocirano pot.
 • Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery

  • Akumulatorji, ki so zapečateni in ne potrebujejo vzdrževanja.
 • Volt

  • merska enota električnega potenciala
 • Watt

  • merska enota električne moči, premikanje elektronov proti ali stran od električnega potenciala. Formula je naslednja: Watti = amperi x volti.