Kako deluje akumulator? Praznjenje akumulatorja Kateri akumulator za moj avtomobil? Zgradba akumulatorja Varnost in ravnanje Primerjava cikličnih kapacitet Vgradnja in polnjenje akumulatorja VARTA® Powersports AGM Akumulatorji – terminologija, definicije in glosar
← Osnovno o akumulatorjih

Varnost in ravnanje

Ko nameščate akumulatorje in ob ravnanju z njimi, zagotovite svojo varnost in varnost vaših kolegov tako, da upoštevate varnostna priporočila in napotke, ki so navedeni spodaj.

NEVARNOST EKSPLOZIJE AKUMULATORJEV

Akumulatorji vsebujejo žvepleno kislino in proizvajajo eksplozivne mešanice vodika in kisika.

Vedno nosite varnostna očala v skladu z ANSI Z87.1 (ZDA) ali CE EN166 (Evropa) in zaščite obraza, kadar delate z akumulatorji ali v njihovi bližini.

Vedno nosite ustrezno zaščitno opremo za oči, obraz in roke.

Iskre, plamene in cigarete držite izven območja akumulatorja.

Nikoli ne poskušajte odpreti ventile, ki niso odstranljivi. (glej sliko 1 za sprejemljiva navodila in simbole, ki so uporabljeni na kapah ventilov.)

Odstranljivi ventili naj bodo trdno nameščeni in ravno, razen kadar preverjate elektrolit.

Zagotovite, da bo območje dela dobro zračeno.

Med zagonom, testiranjem ali polnjenjem se nikoli ne nagibajte nad akumulator.

Kadar delate s kovinskim orodjem ali prevodniki bodite posebej previdni, da preprečite kratke stike in nastajanje isker.

VARNO POLNJENJE

PRED PRIČETKOM POLNENJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA PROIZVAJALCA POLNILNE NAPRAVE S KATERO POLNITE AKUMULATOR. Poleg tega je potrebno upoštevati še naslednja splošna navodila:

Vedno nosite ustrezno zaščito za oči, obraz in roke.

Vedno polnite akumulatorje v dobro prezračenem območju.

Zagotovite, da so kape tesno nameščene in v ravnem položaju.

Polnilec in časovnik izklopite na pozicijo „OFF“ preden pričnete nameščati povezavo do akumulatorja, da tako preprečite nevarne iskre.

Nikoli ne poskušajte napolniti vidno poškodovanega ali zmrznjenega akumulatorja.

Vezi polnilca povežite z akumulatorjem; rdečo pozitivno (+) vez na pozitivni (+) terminal in črno negativno (-) vez na negativni (-) terminal. Če se akumulator še vedno nahaja v vozilu, povežite negativno vez z blokom motorja, ki služi kot ozemljitev. Prepričajte se, da je vžig in vsa druga električna oprema izklopljena. Prepričajte se, da so kabli polnilca do akumulatorja brez znakov loma, da niso scefrani ali zrahljani. Nastavite časovnik, vklopite polnilec in počasi povečajte stopnjo polnjenja, dokler ne dosežete želene amperske vrednosti.

Če akumulator postane vroč, ali če se pojavi vijoličen dim ali izpust elektrolita, znižajte stopnjo polnjenja ali pa polnilec začasno izklopite.

Polnilec pred odstranitvijo polnilnih kablov iz akumulatorja, vedno izklopite na pozicijo “OFF”, da tako preprečite nevarne iskre.

RAVNANJE Z AKUMULATORSKO KISLINO

Kislina akumulatorja oziroma elektrolit je raztopina žveplene kisline in vode, ki lahko uniči oblačila ali pa opeče kožo. PRI RAVNANJU Z ELEKTROLITOM BODITE IZREDNO PREVIDNI, pri roki imejte vedno raztopino, ki nevtralizira kislino – kot je jedilna soda ali gospodinjski amonijak z vodo. Ob ravnanju z akumulatorji:

Vedno nosite ustrezno zaščito oči, obraza in rok.

Če pride elektrolit v oko, nemudoma razprite oko in ga splakujte s čisto, hladno vodo najmanj 15 minut. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če elektrolit zaužijete, spijte velike količine vode ali mleka. NE POSKUŠAJTE izzvati bruhanja. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če se elektrolit polije po vozilu ali delovnem območju, ga nevtralizirajte z jedilno sodo. Po nevtralizaciji splahnite onesnaženo območje s čisto vodo. Da pripravite elektrolit specifične težnosti, vedno vlijte koncentrirano kislino počasi v vodo; NE VLIVAJTE vode v kislino. Ko dodajate majhne količine kisline vodo vedno premešajte. Če prihaja do segrevanja pustite da se raztopina ohladi, preden nadaljujete z dodajanjem kisline.

Drugi viri in prenosi:

Pravilno vzdrževanje in nega (PDF)

Vodnik za preizkušanje akumulatorja (PDF)