Navodila za polnjenje akumulatorja Nasveti za varno polnjenje "Zagon" akumulatorja z drugim akumulatorje
← polnjenje

Navodila za polnjenje avtomobilskega akumulatorja (NE POLNITE akumulatorjev tipa AGM in EFB, ki potrebujejo profesionalno vzdrževanje; glejte razdelek »Preizkusite svoj akumulator«).

Nasvet za polnjenje akumulatorjev AGM Nasvet za polnjenje odprtih akumulatorjev

Navodila za varno polnjenje akumulatorja

 • Akumulator po vsakem praznjenju čim prej znova napolnite.
 • Vsakič preverite, ali je akumulatorski polnilnik primeren za vaš tip akumulatorja.
 • Ne uporabljajte akumulatorskega polnilnika, ki nima funkcije samodejnega izklopa.
 • Priporočamo uporabo elektronskega, napetostno krmiljenega akumulatorskega polnilnika, po možnosti takšnega s profilom polnjenja IUoU.
 • Polnjenje za preprečevanje razslojevanja kisline (ni potrebno za akumulatorje tipa AGM)
 • Uporabite polnilnik s karakteristikami polnjenja IU in višjo napajalno napetostjo (2,6 V na celico).
 • Prekomerno polnjenje lahko uporabite samo za kratek čas, da preprečite izgubo vode.
 • Napetost (odprti krog) po polnjenju mora biti 2,12–2,13 V na celico.
 • Za vsake 0/1 V razlike do 12,7/12,8 V je akumulator treba polniti 1 uro.
 • Ne polnite ledeno hladnih akumulatorjev oziroma akumulatorjev, katerih temperatura presega 45 °C.
 • Pozitivni pol na akumulatorju (+) povežite s pozitivnim polom na polnilniku, negativni pol na akumulatorju pa z negativnim polom na polnilniku.
 • Polnilnika ne vklopite, dokler akumulator ni v celoti priključen.
 • Ko se polnjenje zaključi, najprej izklopite polnilnik.
 • Polnjenje prekinite, če akumulator postane vroč ali če kislina začne iztekati!
 • Med polnjenjem poskrbite za dobro prezračevanje.

Preizkus delovanja akumulatorja

Najboljši in najenostavnejši način za preizkus delovanja akumulatorja je z uporabo voltmetra ali multimetra, s katerim izmerimo napetost. Ko boste poznali točno napetost, si pomagajte s preglednico v nadaljevanju, da ocenite nivo napolnjenosti.

Graf preizkusa akumulatorja s prikazom stanja

Poskrbite, da bo akumulator napolnjen.

Da poskrbite, da bo akumulator lahko dovajal svojo nazivno zagonsko moč, ga je najprej treba do konca napolniti. Priporočeni polnilni tok je 10 % nazivne kapacitete v amperih (npr. akumulator s 4 Ah potrebuje polnilni tok 0,4 A). Priporočamo, da preverite, ali je akumulator do konca napolnjen, preden ga vgradite, s čimer boste poskrbeli, da bo njegova življenjska doba daljša.

 • Nov akumulator je, ko ga aktivirate, napolnjen približno do 80 %.
 • Začetno polnjenje je vedno priporočljivo opraviti. Ne uporabljajte hitrega polnjenja.
 • Podroben opis, kako polniti akumulator, najdete v priročniku z navodili, ki je priložen vašemu akumulatorju.