Navodila za polnjenje akumulatorja Nasveti za varno polnjenje "Zagon" akumulatorja z drugim akumulatorje
← polnjenje Zaganjanje modrega avtomobila s premostitvenimi kabli, ki so že priklopljeni

Nasveti za varno polnjenje

Po daljšem obdobju mirovanja (12 mesecev ali več) je akumulator treba znova napolniti, ko priključna napetost pade pod spodnjo mejo zahtevane napetosti. Med polnjenjem poskrbite za lastno varnost in varnost ljudi okrog sebe, tako da upoštevate nasvete za varno polnjenje (kot je denimo nošenje zaščitnih očal).

Za polnjenje avtomobilskega akumulatorja upoštevajte priročnik za lastnike vozil in navodila, ki so navedena v priročniku za vaš akumulatorski polnilnik. Upoštevajte tudi varnostna navodila, ki so priložena vašemu polnilniku in akumulatorju. Ne pozabite, da akumulatorji vsebujejo žveplovo kislino, ki lahko povzroči hude opekline, in vodik-kisikove pline, ki so lahko eksplozivni.

Varno polnjenje

PRED PRIČETKOM POLNENJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA PROIZVAJALCA POLNILNE NAPRAVE S KATERO POLNITE AKUMULATOR. Poleg tega je potrebno upoštevati še naslednja splošna navodila:

  • Vedno nosite ustrezno zaščito za oči, obraz in roke.
  • Vedno polnite akumulatorje v dobro prezračenem območju.
  • Zagotovite, da so kape tesno nameščene in v ravnem položaju.
  • Polnilec in časovnik izklopite na pozicijo „OFF“ preden pričnete nameščati povezavo do akumulatorja, da tako preprečite nevarne iskre.
  • Nikoli ne poskušajte napolniti vidno poškodovanega ali zmrznjenega akumulatorja.
  • Vezi polnilca povežite z akumulatorjem; rdečo pozitivno (+) vez na pozitivni (+) terminal in črno negativno (-) vez na negativni (-) terminal. Če se akumulator še vedno nahaja v vozilu, povežite negativno vez z blokom motorja, ki služi kot ozemljitev. Prepričajte se, da je vžig in vsa druga električna oprema izklopljena. Prepričajte se, da so kabli polnilca do akumulatorja brez znakov loma, da niso scefrani ali zrahljani.
  • Nastavite časovnik, vklopite polnilec in počasi povečajte stopnjo polnjenja, dokler ne dosežete želene amperske vrednosti.
  • Če akumulator postane vroč, ali če se pojavi vijoličen dim ali izpust elektrolita, znižajte stopnjo polnjenja ali pa polnilec začasno izklopite
  • Polnilec pred odstranitvijo polnilnih kablov iz akumulatorja, vedno izklopite na pozicijo “OFF”, da tako preprečite nevarne iskre.

Drugi viri in prenosi:

Pravilno vzdrževanje in nega (PDF)

Vodnik za preizkušanje akumulatorja (PDF)