Vzdrževanje in shranjevanje akumulatorja Kako shranjevati akumulator Sezonska uporaba akumulatorja Powersports – Vzdrževanje akumulatorja
← Vzdrževanje in shranjevanje

Powersports – zamenjava akumulatorja

  1. Preverite nivo kisline (samo za akumulator Powersports Freshpack) in po potrebi dolijte destilirano vodo.
  2. Akumulator in priključki naj bodo čisti.
  3. Preverite, če so kabli in priključki dobro pritrjeni in preglejte ohišje, če je kje poškodovano.
  4. Akumulatorjem VARTA® so priložena celotna navodila za uporabo in vzdrževanje.

Daljša obdobja neuporabe

Sulfatizacija med daljšimi obdobji neuporabe, običajno v posezonskem času, je eden glavnih razlogov za okvaro akumulatorjev za motocikle. Sulfati, ki se sproščajo med praznjenjem, se naberejo na ploščah in se strdijo, kar vpliva na delovanje akumulatorja ali pa se akumulator pokvari. Zato je izredno pomembno upoštevati naslednje smernice:

  1. Napolnite akumulator in ga hranite v suhem ter čistem prostoru. Negativni pol na akumulatorju odklopite z motocikla.
  2. Redno preverjajte nivo napolnjenosti in po potrebi znova napolnite.