Navodila za polnjenje akumulatorja Nasveti za varno polnjenje "Zagon" akumulatorja z drugim akumulatorje
← polnjenje Zaganjanje vozila s premostitvenimi kabli iz napolnjenega akumulatorja VARTA

"Zagon" akumulatorja z drugim akumulatorje

Najprej preberite navodila o varnosti in upoštevajte navodila o varnosti v priročniku proizvajalca vžigalnih kablov.

NAJPREJ PREBERITE NAVODILA O VARNOSTI IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VARNOSTI V PRIROČNIKU PROIZVAJALCA VŽIGALNIH KABLOV.

Ta navodila so oblikovana tako, da zmanjšajo nevarnost eksplozije. Iskre, plamene in cigarete držite izven območja akumulatorja

Oba akumulatorja naj imata enako napetost (6V, 12V, itd.)

 • Kadar izvajate “zagon” z drugim akumulatorjem vedno ustrezno zaščitite oči in se nikoli ne sklanjajte nad akumulator.
 • Ne zaganjajte poškodovanega akumulatorja; preden akumulatorja povežete z vžigalnim kablom ju najprej preglejte.
 • Prepričajte se, da so kapice nameščene tesno in vodoravno.
 • Prepričajte se, da se vozili ne dotikata druga druge, in da sta obe ključavnici za vžig nastavljeni na pozicijo „OFF“.
 • Izključite vso električno opremo (radio, ventilator, brisalce, luči, itd.)

Naslednje korake je potrebno natančno izvesti.

 1. Povežite pozitivni (+) vžigalni kabel s pozitivnim (+) terminalom izpraznjenega akumulatorja.
 2. Povežite drug konec pozitivnega (+) kabla na pozitivni (+) terminal polnega akumulatorja.
 3. Povežite negativni (-) kabel na negativni (-) terminal polnega akumulatorja.
 4. NAREDITE KONČNO POVEZAVO NEGATIVNEGA (-) KABLA DO BLOKA MOTORJA PARKIRANEGA VOZILA, STRAN OD AKUMULATORJA IN UPLINJAČA.
 5. Prepričajte se, da na kabli ne segajo do ventilatorja, jermena in drugih premikajočih se delov obeh motorjev.
 6. Zaženite vozilo in odstranite kable v OBRATNEM vrstnem redu, kot je bil pri povezavi.